【图】İslam’ın Temel Esasları下载
【图】İslam’ın Temel Esasları
【图】İslam’ın Temel Esasları

İslam’ın Temel Esasları

İslam’ın Temel Esasları 简介

AHMED HULÛSİ’nin çok değerli “İSLAM”, “İSLAM’IN TEMEL ESASLARI”, “DİN’İN TEMEL GERÇEKLERİ” ve “ANLADIĞIM İSLAM” eserlerinin android uygulamasıdır.

Bilgi:
Değerli Dostlarım…

Allah’ın bu fakîre fark ettirdiklerine göre…

Bugün çok büyük bir çoğunlukla Kutsal Kitabımız Kur’ânı Kerimi, Allah Rasûlünü ve İslâm Dinini maalesef çok yanlış yorumlamaktayız…

Bu yanlışımızı da, her konuyu birbirinden kopuk olarak ele aldığımız; mevcut doneleri bir sistem içinde, birbirine bağlı olarak incelemediğimiz için farketmemekteyiz!.

Düşünür ile diğer insanlar arasındaki fark da buradadır.

Düşünür için, hiç bir konu kendi başına ele alınmaz!… Mutlaka, o konu, onu çevreleyen konular içinde ve onlarla bağlantılı olarak ve hep birlikte ele alınmalı ve değerlendirilmelidir.

Tıpkı bir puzzle gibi, her parça kendi yerini bularak sonuçta tek bir resmi ortaya çıkartmalıdır.

Düşünür olmayan içinse, -etiketi ne olursa olsun-, önemli olan; o tek resmi meydana getiren yüzlerce veya binlerce parçayı bir kutunun içinde toplamaktır!. O, sadece elindeki küçük görüntüyle yetinir; ve hatta toplamda açığa çıkan tek resimden bahsedeni tekfir bile edebilir.

Bu arada parçaların birbiriyle uyumsuzca yanyana koyulmasını yanlış bulan sınırlı akıllılar da, resmi suçlar, hiç bir şeye benzemiyor, ne saçma derler, elindeki puzzlı değerlendiremiyenler yüzünden!.

Din iki tür inananına hitap eder…

1.Anlamadan korkuyla sarılıp, kendini kurtarmak isteyen anlayışı sınırlıya…

2.Dini anlayarak değerlendirmek isteyen düşünen beyin sahiplerine…

Düşünen beyinler, gerek Kurân’ı gerekse Allah Rasulünü geldiği günün şartları içinde değil; zamanüstü olarak evrensel boyutta değerlendirirler; bin yıl sonrasına bile hitap edebilecek şekliyle anlamaya çalışırlar…

Kelimenin şeklinde veya yalnızca geldiği günün kullanım alanında değil; tüm yaşamlarda nasıl anlaşılması gerektiği üzerinde dururlar..

Gelen âyetin veya söylenen sözün “ruhu”nu anlamaya çalışırlar… Hangi amaçla, neyi neyle, neden değiştirmek için gelmiş o âyet ve söyleniş o söz, bunu araştırırlar…

İşte bu araştırmaları, düşünen beyinleri Kur’ânın “RUHU”na, Rasullüğün “HAKİKAT”ına eriştirir… Bunun sonucu da…

“Allah indinde DİN İSLAM’dır” gerçeğine varmak olur!.

Allah hepimize, İndindeki Din İslam’a ermeyi, kendi kısır değerlendirmelerimizden kurtulmayı nasip etsin.

İslam’ın Temel Esasları 中文

艾哈迈德葫芦丝非常有价值的“伊斯兰”,“伊斯兰教的基本原则”,“DIN基本事实”和“我理解伊斯兰”是Android应用程序的作品。

信息:
亲爱的乡亲…

根据上帝让这个可怜的差异…

如今,大多数我们的圣书古兰经克里姆的是,不幸的是,被解释非常错误的…伊斯兰教真主和他的使者的宗教

这个漏洞我们每一个主题中,我们已经处理了从彼此分离;现有的系统中完成的,我们还没有分析为互连farketmemekt!

其中,其他和思量之间的差异。

思想家,没有主题,不能对自己讨论!…当然,它很重要,围绕着它的问题,并与他们一起,应始终结合在一起,并进行评估。

这就像一个谜,每件应揭露一个单一的形象,最终找到了自己的位置。

对于非思想家,贴有─不管是什么,最重要的事情;他才正式形成一部分是收集数百或数千在一个盒子!他只是满足于在手上的小图像,甚至谈到了新的总的单个图像,甚至可以开tekfur英寸

同时,通过寻找聪明的限制不正确放置在职务犯罪不兼容并排彼此的部分,看起来并不像什么,他们说什么废话,因为在değerlendiremi之谜的手!

宗教呼吁2种信徒…

1.Anl,想要保存的自限性的认识之前,可怕拥抱……

谁想要评估理解大脑业主认为2.Der …

在她来到使者一天的情况下思考的头脑,不宜神,也不古兰经;他们在通用维度zamanüs进行评价;即使经过了一千​​多年,他们试图找出可以解决的形状……

不能在白天还是进来只有文字形式的区域;他们如何站在那应该在所有的生命被理解..

传入的诗句或口语“灵” ……他们试图了解什么目的,什么什么,为什么和发音遇到的承诺,以改变它的经文,他们调查了它…

这项研究,思考的头脑古兰经的“灵魂”,Rasullüg“真相” ……这最后的最终结果是INA …

“在伊斯兰教,安拉是DIN登陆”会找到真相!

阿拉我们所有的人,要来的指数伊斯兰教,你狠赋予摆脱我们自己的评估。

İslam’ın Temel Esasları 类似 +

Gavsiye Açıklaması安卓官网最新版下载,阿赫梅德·哈卢西非常有价值的“gavs解释”是工作的落实。应用特点: - 夜间模式,你可以在黑暗的主题阅读。 - 你可以在浅色主题为白天模式读取。 - 您可以继续阅读你离开的地方,并且此属性设置主动/被动的部分可以做。此应用程序是按照上帝的

【图】Gavsiye Açıklaması
Gavsiye Açıklaması

EVRENSEL SIRLAR安卓官网最新版下载,工作艾哈迈德葫芦丝非常有价值的“万能秘密”是Android应用程序。

【图】EVRENSEL SIRLAR
EVRENSEL SIRLAR

İNSAN VE SIRLARI安卓官网最新版下载,艾哈迈德葫芦丝非常有价值的“人与秘密”是Android应用程序的工作。

【图】İNSAN VE SIRLARI
İNSAN VE SIRLARI

RUH İNSAN CİN安卓官网最新版下载,艾哈迈德葫芦丝非常有价值的“CIN人的精神”是Android应用的工作。

【图】RUH İNSAN CİN
RUH İNSAN CİN

Yaşamın Gerçeği – Ahmed Hulusi安卓官网最新版下载,工作艾哈迈德葫芦丝非常有价值的“生活现实”是Android应用程序。

【图】Yaşamın Gerçeği – Ahmed Hulusi
Yaşamın Gerçeği – Ahmed Hulusi

Risale-i Nur Diğer Lisanlar安卓官网最新版下载,阿拉伯文,库尔德文,波斯文,英文,俄文,马来文,德文,印度尼西亚文,西班牙文,哈萨克文,维吾尔文,吉尔吉斯文,塔吉克文,乌兹别克文,土库曼文,荷兰文,波斯尼亚文,希腊文,斯瓦希里文,法文,乌尔都文和中文。

【图】Risale-i Nur Diğer Lisanlar
Risale-i Nur Diğer Lisanlar

Büyük Günahlar安卓官网最新版下载,人们谁喜欢我们的应用程序,分享他们的页面或谷歌/谷歌Play下出现系统的名称之一在他们的评论。推卸这个人的页面(真主-U真主的权利,能力和权力是给一个人与其他人或神,但神),说脏话(既固执,既无知,以及固执模仿的原因,否认神的独一反驳拉苏尔),并拒绝如果股票被禁止的内容,这些内容我们不承担任何责任,如果我们已经做了我们的份额达到了过来。

【图】Büyük Günahlar
Büyük Günahlar

Hz.Muhammed’in Hayatı安卓官网最新版下载,至尊先知。穆罕默德(S.A.S)在生活实践收集它它旨在帮助所有的人。出生,婚姻,战争,既要学习,要学会说再见和割礼展开你的知识或重复。产品特点: - 因特网连接不需要... - 广告。 - 要调整字体大小。 - 能够自定义主题颜色。 - 电

【图】Hz.Muhammed’in Hayatı
Hz.Muhammed’in Hayatı

Calibre Companion安卓官网最新版下载,“ 2019年100款最佳Android应用程序”-PCMag

【图】Calibre Companion
Calibre Companion

Nigeria Highway Code – Revised 2018 / 2019安卓官网最新版下载,下载2018年和2019年的尼日利亚高速公路代码移动应用程序。这是驾驶者,行人和骑自行车者的更新版本。

【图】Nigeria Highway Code – Revised 2018 / 2019
Nigeria Highway Code – Revised 2018 / 2019

İslam’ın Temel Esasları 下载

GooglePlay 官网 登录查看更多

发表评论 ?

好玩网温馨提示:请科学下载文明发言。如页面错误或无法下载请参考帮助,或在页面/公众号留言反馈,谢谢。

声明

本站安卓应用资料来自谷歌应用商店官网,所有权归谷歌及原作者;好玩安卓网仅为方便中外交流,作中文版整理同步;不做任何APK破解版相关下载。

更新