【图】Alobibo – Ứng dụng tìm kiếm chăm sóc khách hàng下载
【图】Alobibo – Ứng dụng tìm kiếm chăm sóc khách hàng
【图】Alobibo – Ứng dụng tìm kiếm chăm sóc khách hàng

Alobibo – Ứng dụng tìm kiếm chăm sóc khách hàng

Alobibo 简介

Alobibo: Thông minh – Đơn giản – Hiệu quả
Nền tảng tiếp thị trực tuyến, tìm kiếm khách hàng, chăm sóc khách hàng, quản lý công việc, sổ tay điện tử tất cả chỉ trên điện thoại smartphone.
Tính năng:
– Quản lý danh bạ khách hàng thông minh, tạo nhóm khách hàng linh động, đơn giản.
– Kiểm tra thông tin khách hàng, tra cứu các đánh giá, lịch sử liên lạc tới khách hàng qua số điện thoại.
– Tiết kiệm thời gian, chi phí – Nâng cao hiệu quả chuyển đổi khách hàng tiềm năng.
– Tạo kế hoạch hành động cụ thể có hệ thống, nhắc nhở, ghi chú đối với từng Khách hàng.
– Tạo gửi SMS thông minh, chuyên nghiệp, tới khách hàng, nhóm khách hàng thuận tiện.
– Tạo, gửi Landing page trên Mobile đơn giản, giao diện đẹp, bắt mắt với kho giao diện có sẵn.
– Tiện ích tra cứu đa dạng – thông minh, hỗ trợ bản đồ tìm đường.
– Hệ thống Truy vấn, Báo cáo quá khứ, Công việc được giao thông minh giúp đánh giá KPI từng cá nhân, tránh bỏ sót khách hàng không được chăm sóc. , Báo cáo Kế hoạch tương lai chi tiết giúp sắp xếp lịch làm việc hợp lý.
– Truy vấn thông tin thông minh tới từng chi tiết.
– Kiểm soát đo đếm chi phí cước điện thoại, đo đếm số lượng cuộc gọi, SMS, EMail.
– Thông báo tự động Sinh nhật khách hàng, ngày lễ, ngày thu phí … thông minh kịp thời.
– Thao tác Kéo thả, Bấm chọn, Vuốt xóa ấn tượng, sinh động.
– Sổ tay điện tử.
– CRM mobile
– Chức năng trợ lý ảo thông minh.

Alobibo 中文

Alobibo:聪明 – 简单 – 有效
智能手机上的在线营销平台,客户搜索,客户服务,工作管理,电子手册。
产品特点:
– 管理智能客户联系人,创建灵活,简单的客户群。
– 查看客户信息,查看评论,通过电话号码与客户联系历史记录。
– 节省时间,成本 – 提高潜在客户转换的效率。
– 为每位客户制定具体的系统行动计划,提醒和备注。
– 方便地为客户和客户群创建智能,专业的SMS。
– 创建,发送移动登陆页面简单,漂亮的界面,引人注目的可用界面存储库。
– 多样化的查找工具 – 智能,支持路线查找器。
– 查询系统,过去的报告,智能交付的工作有助于单独评估KPI,避免错过客户。详细的未来计划报告有助于安排合理的工作时间表。
– 查询每个细节的智能信息。
– 控制和测量电话费,测量呼叫,短信和电子邮件。
– 自动通知客户的生日,节假日,收费日……及时而聪明。
– 拖放操作,点击选择,滑动删除令人印象深刻。
– 电子手册。
– CRM移动
– 智能虚拟助手功能。

Alobibo 类似 +

Astra – Mạng xã hội du lịch安卓官网最新版下载,阿斯特拉(Astra)是全球领先的旅游社交网络,具有针对内容贡献者的支付机制。在Astra,我们相信内容创作者是为社区带来价值的人,因此他们应该得到回报。那些旅行的人可以分享他们的经验并获得相应的积分。可以从Astra合作伙伴处兑换积分以获得优惠券或有价值的奖品。

【图】Astra – Mạng xã hội du lịch
Astra – Mạng xã hội du lịch

Đổi đầu số – hợp nhất số安卓官网最新版下载,该应用程序自动将电话号码从11个数字转换为10个特定的: - >订阅11 Viettel的数目包括了一些0162头,0163,0164,0165,0166,0167,0168,0169将变成032,033,034,035,036,03

【图】Đổi đầu số – hợp nhất số
Đổi đầu số – hợp nhất số

Consultor Jurídico Mexicano安卓官网最新版下载,给普通公众,法律专业学生和律师在诉讼中的世界开始。有了这个应用程序,你可以不知道只有你有,作为一个公民对各种情况或您的日常生活情况的权利,但也知道:1.机构及其地址,你去哪个(免费版);2.你可以把(免费版)的类型的判断;3.审判知道的背景

【图】Consultor Jurídico Mexicano
Consultor Jurídico Mexicano

EscApp安卓官网最新版下载,EscApp是SX平等加利西亚政富与CPEIG合作的应用程序,旨在提供有用的信息,谁的妇女发现自己在家庭暴力的情况,并给所有的人谁可以帮助阻止这种情况。

【图】EscApp
EscApp

OAB Jovem安卓官网最新版下载,欢迎律师和律师!大律师公会巴西,园艺师联邦区(OAB / DF),非常高兴和你在新家收到满意:这个国家的所有律师的家。这所房子,多年来一直关注和捍卫公民社会的保障,现在还你的。支持初级律师的委托 - CAAI,也被称为OAB年轻是一家专注

【图】OAB Jovem
OAB Jovem

85pro 큐알마켓安卓官网最新版下载,85pro这是离线商店结算所有者的平板电脑应用程序。

【图】85pro 큐알마켓
85pro 큐알마켓

Sound Meter – Noise detector & Decibel meter FREE安卓官网最新版下载,声音计-噪声检测器和分贝计。这是一个很棒的实用应用程序,可以检测周围的噪音和声音。声级计,如果您想了解此声级计-噪声检测器和分贝计应用程序中的最小声级,最大声级和平均声级,它将对您所有人有所帮助

【图】Sound Meter – Noise detector & Decibel meter FREE
Sound Meter – Noise detector & Decibel meter FREE

Dejavu视觉提醒安卓官网最新版下载,Dejavu APP允许您记录按照时间顺序列表以简单快速的方式提供给第三方的任何类型的对象或商品。通过照片和地理位置,我们可以在地图上找到我们的对象和车辆,他们被存储或停放。

【图】Dejavu视觉提醒
Dejavu视觉提醒

Scientific Calculator安卓官网最新版下载,这是直观的UI计算器,用当你需要他们一个可选的高级功能。特征:-*位运算*支持复数计算*支持记忆功能,如M +,M-,MC*查看和管理你的计算历史*实时多表现二维图形绘制*实时切换的基础(例如和Base2,Base16,Base64编码)*

【图】Scientific Calculator
Scientific Calculator

Helitactica Escuela de Vuelo安卓官网最新版下载,在线飞机预订在Helitactica公司实际飞行课程中的应用。

【图】Helitactica Escuela de Vuelo
Helitactica Escuela de Vuelo

Alobibo 下载

Google Play 官网 下载一下载二 登录查看更多

发表评论 ?

好玩网温馨提示:请科学下载文明发言。如页面错误或无法下载请参考帮助,或在页面/公众号留言反馈,谢谢。

声明

本站安卓应用资料来自谷歌应用商店官网,所有权归谷歌及原作者;好玩安卓网仅为方便中外交流,作中文版整理同步;不做任何APK破解版相关下载。

更新