Đấu Trường Thú

【图】Đấu Trường Thú下载
【图】Đấu Trường Thú-安卓下载

Đấu Trường Thú 简介

Đấu Trường Thú là trò chơi chiến đấu của các loài vật. Bạn phải nâng cấp các mãnh thú để có một đội hình mạnh nhất. Tham gia đấu trường để đạt thứ hạng cao và các phần thưởng giá trị.
Thu phục các mãnh thú để nâng cao chất lượng đội hình của bạn.

Đấu Trường Thú 中文简介

竞技场是动物的格斗游戏的动物。您必须升级兽是一个非常优秀的团队。加入舞台上实现更高的排名和奖金。
驯兽,以提高你的球队的质量。

Đấu Trường Thú 类似游戏

SWINGALICIOUS!通过激动人心的物理世界,摆动,伸展,粉碎并抓住你的方式!只需抓住Swingy的头部或尾部并摇摆它!

Swingworm
Swingworm

在我们的城市狂暴游戏中沉迷于无政府状态的起义并杀死其他坏人!在您的城市中添加各种道具,并在道路狂暴中造成巨大的爆炸。在城镇周围开车,保护自己免受其他玩家的伤害。这是您享受无政府状态的机会,而不会让无辜的受害者陷入困境。免费下载我们的游戏,看看为什么这是您可以玩的最好的愤怒游戏!

Joker Shooter Shooting –  Chaotic Riot City Smash
Joker Shooter Shooting – Chaotic Riot City Smash

真正的四轮驱动吉普Drive市狗是一款赛车游戏的驾驶感与汽车的真实的物理。该啸傲街道和途径在城市。谨防隐于市的狗。必须通过创新和障碍乐趣逃生。

Real 4×4 Jeep Drive City Dogs
Real 4×4 Jeep Drive City Dogs

功夫英雄是关于谁想要成为世界冠军的人的梦想的故事。于是,他花了很多时间来训练。

Kung Fu Hero Legend of Warrior
Kung Fu Hero Legend of Warrior

本场比赛是从印度节“DUSSEHRA”。在这个节日参考,印度人民打造十大妖当家“RAAVAN”的电枢和他们画和装饰给它实际的样子妖。

Kill Ravan
Kill Ravan

这种独特的游戏是基于格拉Babluani的著名电影“13”。一个与杰森斯坦森,米基洛克和50美分。当未来游戏的作者是看电影,他感到震惊的是什么,他所看到的现实。事实是,在家里他被看见它的所有多次。这场比赛是在遥远的大冷的国家呼吁俄罗斯与俄罗斯黑手党的支持下创建。

Bang Russian Roulette
Bang Russian Roulette

===注意==这是测试版发布iSnipe:Z是一个扩展名为“绿力:植物大战僵尸”提供的独特体验FPS的狙击游戏和僵尸射手不影响个人风格的微妙的方面。市被感染致命病毒,并人变成活死人造成混乱。政府正试图隔离受感染的地区,但完全失败。谁幸存下来

iSnipe: Zombies (Beta)
iSnipe: Zombies (Beta)

因此,从根本上讲,这是一款酷炫,快速且有趣的游戏,可让您与其他角斗士战斗。如果您要什么,我会告诉您您的荣誉和生活。

Gladiator Destiny
Gladiator Destiny

51区的趣味游戏,一个外星人逃离了笼子,来看看51区的所有魔法物品,并在途中摧毁它们!一旦您击中了他要碰到的物体,请用外星枪对物体射击。下次按下时,将物体向前推向被触摸的位置,尽量不要被任何东西击中,因为它的怪异和令人毛骨悚然的位置有助于摧毁51区的帮助外星人逃脱,也许会有和平!您破坏得越多,得分就越高,您就可以找到新的地方和新的旅行地区!很快会有更多的关卡!请留下您认为将使此方法变得更好的反馈!它是测试版,即将有巨大更新!关于我:我是来自以色列的独立开发人员,为了使我在创造游戏行业中取得进步,该游戏是使用来自https://www.bensound.com/ ty的UE4歌曲创建的!

51区-外星人的复仇
51区-外星人的复仇

轰然赛季是一个舞台为基础的行动亚军的游戏,用在你的任务是生存和崩溃到ragdolling波的敌人,争取平均老板和完成目标!上横冲直撞的动物!

Crashing Season
Crashing Season

Đấu Trường Thú 下载

GooglePlay官网 下载一 下载二 下载三 下载四 登录查看更多

发表评论

好玩网温馨提示:请科学下载文明发言。如页面错误或无法下载请参考帮助,或在页面/公众号留言反馈,谢谢。

声明

本站安卓应用资料来自谷歌应用商店官网,所有权归谷歌及原作者;好玩安卓网仅为方便中外交流,作中文版整理同步;不做任何APK破解版相关下载。

更新