Dragon Legend: Shooter

Dragon Legend: Shooter

【图】Dragon Legend: Shooter下载
【图】Dragon Legend: Shooter-安卓下载

Dragon Legend 简介

“Long ago, kingdom Estaria and other kingdoms suffered the domination of the dragons with extraordinary power, especially the dragon king – Shinra – is horrors of people here.
Hexla is one of many brave men were directed from the Great Shamans is collecting the magical gems to defeat Shinra. Along with the power of the Gems, after a long time fluctuate, final, Hexla also beat and sealed Shinra on Rozan peak.
But Hexla also seriously injured, before death, Hexla had freed the Gems everywhere to avoid bad people use them to liberate for Shinra.
Over a period of peace, people are frightened again when knowing that a force is looking the gems to liberate Shira. Generals Cid Hammer trying training an army to prevent this from happening …”.

Experience intense shooting action at Dragon Legend Shooter RPG
Dragon Heroes, it’s not just a game. It’s an adventure!

FEATURES:
– Action-packed gameplay – Shoot, dodge and wipe out enemies with powerful skills.
– Form the ultimate team – Collect powerful heroes and runes to form your dream team.
– Power up your heroes – Grade up your heroes to the ultimate form.
– Scenario, Infinite dungeon, Boss raid and more.
– Join forces with your friends and lead your guild to the top.
– Battle gigantic raid bosses! World raid!!

——————————–

“Cách đây khá lâu, vương quốc Estaria cùng những vương quốc khác phải chịu sự thống trị của loài rồng có sức mạnh phi thường, đặt biệt vua rồng Shinra từng là nỗi kinh hoàng của người dân nơi đây.
Hexla là một trong rất nhiều dũng sĩ đã được sự hướng dẫn từ các Đại pháp sư là thu thập những viên Ngọc thần kỳ để đánh bại Shinra. Cùng với sức mạnh của các viên Ngọc, sau một thời gian dài giằng co, cuối cùng Hexla cũng đã đánh bại và phong ấn Shinra trên đỉnh Rozan.
Nhưng Hexla cũng bị trọng thương rất nặng, trước lúc chết Hexla đã giải phóng các viên Ngọc đi khắp nơi nhằm tránh những người xấu sử dụng chúng để hóa giải phong ấn cho Shinra.
Trải qua một thời gian yên bình, mọi người lại hoan mang khi biết rằng có một thế lực đang tìm những viên Ngọc để giải phóng cho Shira. Tướng quân Cid Hammer đang cố gắng đào tạo một đội quân để ngăn chặn điều này xảy ra…”
Hãy hóa thân vào game bắn rồng để thu thập các viên ngọc rồng và cứu lấy trái đất. Sứ mệnh vương quốc rồng tiên Estaria và các vương quốc khác đang nằm trong tay bạn.

Dragon Legend 中文简介

“很久以前,英国和其他王国Estaria遭遇与超凡动力龙的统治,龙王特别是 – 神罗 – 是这里的人们的恐怖。
Hexla是从大萨满执导了许多勇敢的男人啦啦收集神奇宝石打败神罗之一。很长一段时间的波动随着宝石的力量,之后,决赛中,击败和Rozan峰值密封cũngHexla神罗。
但Hexla我也受了重伤,所有死刑前,宝石弗里德Hexla必须避免不良到处添加到解放人们使用新罗。
在一个和平时期,人们都吓坏了再次KHICó知道的力量正在寻求解放希拉宝石。警察培训熙将军锤试图从发生军队阻止此……“。

在龙传奇经历紧锣密鼓的拍摄动作RPG射击游戏
龙英雄,它不只是一个游戏。这是一个冒险!

特点:
– 动感十足的游戏 – 射击,闪躲和消灭强大的敌人的技能。
– 形成最终的团队 – 收集强大的英雄和神符,形成CUA梦之队。
– 启动你的英雄 – 英雄你年级的终极形式。
– 情景,无限地牢,老板突袭等。
– 加入的朋友,并与您的Flickr CUA公会顶端带领你的部队。
– 巴特尔巨大的突袭老板!世界突袭!

——————————–

“很久以前,王国Estaria其它王国遭遇龙的统治有着非同寻常的力量,特别是龙王神罗在这里的人们的恐怖前。
Hexla是众多勇士之一是从大学萨满指令收集神奇的宝石打败神罗。随着翡翠公园的力量,很长一段时间震荡后,终于Hexla也击败密封顶部Rozan神罗。
但也Hexla重伤得很厉害,在他死之前释放了Hexla玉成员处处以避免不好的人用它们来中和加封为神罗。
经历了和平时期,节日带给人们知道,有一种力量正在释放的宝石希拉。锤熙将军正在努力培养一支军队防止这种情况发生。“
请化身射手龙收集龙球,拯救地球。第一个任务Estaria龙王国和其他王国是在你的手中。

Dragon Legend 类似游戏

ArcadeFishing 是一款專為港澳台,東南亞多國,以及全球海外華人研發的經典耐玩捕魚游戲。

Arcade Fishing-2019升級版電玩機台捕魚
Arcade Fishing-2019升級版電玩機台捕魚

【游戏魅力特色】《拒绝捕鱼老套路》不再需要钻石解锁炮倍,拒绝抄袭《弹头打宝乐趣多》打鱼掉宝轰炸弹头、玩家自由赠送《众多鱼种最新鲜》各种深海鱼类等你探索捕捉《辅助道具打得到》各种实用道具炮打鱼群应有尽有《红包小游戏丰富》敲金蛋、领红包众多游戏

疯狂捕鱼5-2020最新街机捕鱼机
疯狂捕鱼5-2020最新街机捕鱼机

爽快爆機 千炮捕鱼萬炮齊發 華麗炮彈進階升級港澳台營運一年最用心經營的捕魚遊戲週週活動每日金幣等你拿老手定期回娘家領禮包其他捕魚玩不到的功能1.逗趣語音 金幣爆發 其他地方玩不到2.雙炮雙方位瞄準 打魚技巧再進化3.首創彈幕系統 嘴砲花絮好

瘋狂捕魚4 萬炮降臨2020 大型機台移植 達人必玩首選
瘋狂捕魚4 萬炮降臨2020 大型機台移植 達人必玩首選

!!!!! 推荐Android版本:Android 5.0以上 !!!!!

苍翼默示录
苍翼默示录

執行指定的任務。殺死所有的殭屍。拯救人質。高興奮的遊戲。你將永遠玩這個遊戲。高分辨率圖形高分辨率效果最先進的武器這個遊戲將挑戰你的邏輯。

狙擊手:殭屍獵人任務
狙擊手:殭屍獵人任務

3D坦克大战用坦克取出你的敌人。加入其中一辆坦克的战斗。 与狡猾的敌人作战,成为坦克英雄!

3D Tank Battle
3D Tank Battle

(实验)游戏概念的证明缪手势控制袖标和谷歌整合纸板在单场比赛。

Myo Shooter VR
Myo Shooter VR

纯正的格斗手游!无数值加成!输赢全靠真本事!针对移动端做了操作优化,在移动平台也能体验街机格斗的快感!-传统水墨风格,西游人物背景。-硬核格斗竞技,无数值无成长。-操作简单易上手,浮空连击样样有。

鬼斗
鬼斗

*推荐的高达战斗:GUNPLA战备系统要求*•Android OS 9.0或以上•至少4GB内存或更多•至少使用Qualcomm Snapdragon 845 CPU或更高•稳定的互联网连接如果不满足上述Android设备要求,我们无法保证

GUNDAM BATTLE: GUNPLA WARFARE
GUNDAM BATTLE: GUNPLA WARFARE

①选择适合您的战斗机并提高您的战斗力②进入关卡,最后的战斗即将开始③打仗!征服堡垒④胜利!击败最强的对手⑤即使失败,也不会丢掉荣耀

Lightning: Final Battle
Lightning: Final Battle

Dragon Legend 下载

GooglePlay官网 下载一 下载二 登录查看更多

发表评论

好玩网温馨提示:请科学下载文明发言。如页面错误或无法下载请参考帮助,或在页面/公众号留言反馈,谢谢。

声明

本站安卓应用资料来自谷歌应用商店官网,所有权归谷歌及原作者;好玩安卓网仅为方便中外交流,作中文版整理同步;不做任何APK破解版相关下载。

更新