Cerebro: Přijímačky a medicína

【图】Cerebro: Přijímačky a medicína下载
【图】Cerebro: Přijímačky a medicína-安卓下载

Cerebro 简介

Cerebro je moderní mobilní a desktopová vzdělávací aplikace pro cílevědomé studenty, kteří hledají moderní a efektivní způsob výuky. Díky rozdělení tisíce otázek, tvrzení a výpočtů do jednotlivých kapitol z biologie, somatologie, chemie a fyziky, může tato aplikace sloužit k přípravě na přijímací testy jak pro budoucí lékaře, zubaře, zdravotní sestry, fyzioterapeuty, tak i pro studenty přírodovědeckých a technických fakult. Mimo testové otázky, Cerebro obsahuje i rozsáhlý soubor přehledových článků, které slouží k dokonalému pochopení probíraného učiva.

Plánuješ se k maturitě či přijímačkám připravovat sám/sama, anebo se budeš učit se svým parťákem? Aplikace Cerebro obsahuje, mimo měsíční výukové plány, i výhodné půlroční, roční a dvouleté plány jak pro jednotlivce, tak i pro parťáky (2 osoby). Další možností je aktivace nejvýhodnějšího studijního balíčku třída, který otevírá aplikaci Cerebro 5 uživatelům!

Proč používat aplikaci Cerebro?

• Cerebro je plně kompatibilní! Aplikaci spustíš na mobilním telefonu, tabletu, laptopu i počítači. Desktopovou aplikaci na laptop a počítač stáhneš bezplatně na www.mercuryapp.cz/cerebro.

• Skupinová příprava! Mimo výukové plány pro jednotlivce, Cerebro obsahuje zvýhodněné plány pro 2 či 5 uživatelů.

• Cerebro mění způsob, jakým se studenti připravují na přijímací zkoušky a maturitu z biologie, chemie a fyziky.

• Pokud chceš mít výukové materiály z biologie, somatologie, chemie a fyziky kdykoliv a kdekoliv po ruce, není lepší volba než Cerebro.

• Nauč se základní definice i složitější problematiku prostřednictvím poutavých přehledových článků. A to jednou pro vždy! Články jsme pro tebe doplnili i zajímavostmi z medicínské praxe a preventivního lékařství.

• Veškeré početní příklady z chemie a fyziky jsou doplněny ukázkovými postupy a vhodnými formami zápisů řešení.

• Stále se zlepšuj! Aplikace vypočítá tvoji procentuální úspěšnost, a tak se snadno můžeš zaměřit na svoje nedostatky v učivu.

• Srovnávej své výsledky! Skrze percentil máš trvalé povědomí o tom, jak si vedeš oproti ostatním uživatelům.

• Kolik času stráví průměrný uživatel v aplikaci? Jaká je tvá průměrná doba na zodpovězení otázky? Tyto a mnohé další hodnoty najdeš v sekci Analýza!

• V aplikaci máš k dispozici přehled 50 otázek, ve kterých ostatní uživatelé nejčastěji chybují. Přehled pro tebe neustále aktualizujeme.

• Všechny své špatně zodpovězené otázky najdeš v Opravně, kde je projdeš ještě jednou pro lepší zapamatování.

• Namíchej si test dle vlastní libosti! Máš chuť na Rychlovku nebo Přijímačky? Spusť aplikaci a poznej tyto dvě atraktivní funkce.

• Výuka šitá na míru! Vyber si studijní plán, který nejvíce odpovídá tvým aktuálním požadavkům.

• Díky této aplikaci si s sebou již nemusíš všude nosit rozměrné učebnice. Nešetříš tím však jen svá záda, ale také přírodu, protože Cerebro nevyžaduje ke své existenci ani list papíru.

• Zakoupené plány můžeš aktivně využívat na více zařízeních současně.

• Jednoduchá registrace! Do aplikace se můžeš zaregistrovat přes Facebook nebo e-mailem a začít svou cestu za vysněným úspěchem. Tak na co čekáš?

Autoři:

• Vývojář a hlavní autor: Hrček Vojtěch (6. ročník magisterského oboru všeobecné lékařství; 3. LF UK)

• Na tvorbě výukového obsahu se dále podíleli studenti:

– 3. Lékařské fakulty Univerzit Karlovy
– Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy
– Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
– Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
– Vysokého učení technického v Brně

• Aplikaci Cerebro vyvinula a spravuje Mercuryapp.cz

Upozornění:

Zprostředkování (software), soubor a rozdělení výukových materiálů je v aplikaci Cerebro zcela unikátní a nevychází z žádných komerčně dostupných přehledů modelových otázek lékařských fakult, ani z jiných zdrojů. Na celé dílo se vztahuje autorské právo.

Webové stránky a sociální kanály:

www.mercuryapp.cz
www.instagram.com/cerebroapp/
www.facebook.com/mercuryapp.cz

Zákaznická podpora:

support@mercuryapp.cz

2020

Cerebro 中文简介

Cerebro是一款现代的移动和桌面教育应用程序,面向有目标的学生,他们寻求现代有效的教学方法。通过将成千上万的问题,陈述和计算分为生物学,生理学,化学和物理学的各个章节,此应用程序可用于为未来的医生,牙医,护士,物理治疗师以及科学技术学院的学生准备入学考试。除了测试题外,Cerebro还包含大量的复习文章,可帮助您更好地理解所涵盖的课程。

您打算为自己的毕业考试做准备还是要与伴侣学习?除了每月的培训计划,Cerebro还为个人和合作伙伴(2人)提供有利的半年度,年度和两年期计划。另一个选择是激活可以打开Cerebro 5用户的最佳课程学习包!

为什么要使用脑

•Cerebro完全兼容!在您的手机,平板电脑,笔记本电脑和计算机上启动该应用程序。您可以从www.mercuryapp.cz/cerebro免费下载便携式计算机和台式机应用程序。

•小组准备!除个人培训计划外,Cerebro还提供2至5个用户的折扣计划。

•Cerebro正在改变学生为生物学,化学和物理的入学考试和毕业做准备的方式。

•如果您希望随时随地都可以方便地使用生物学,生理学,化学和物理教学材料,那么没有比Cerebro更好的选择了。

•通过撰写评论文章来学习基本定义和更复杂的问题。一劳永逸!我们还从医学实践和预防医学中添加了有趣的文章。

•所有来自化学和物理学的数值示例均以示例程序和适当形式的溶液符号进行补充。

•不断改进!该应用程序将计算您的成功率百分比,以便您可以轻松地关注课程中的缺点。

•比较您的结果!与其他用户相比,通过百分位数,您可以不断了解自己的表现。

•平均用户在应用程序上花费多少时间?您平均回答问题的时间是几点?这些和许多其他值可以在“分析”部分中找到!

•在应用程序中,您可以概述50个其他用户最有可能犯错误的问题。我们会不断为您更新报告。

•您将在维修车间找到所有错误答案的问题,在这里您将再次进行查找以更好地记忆。

•随意混合测试!您想要Rychlovka还是入场券?启动应用程序,并了解这两个吸引人的功能。

•量身定制的指导!选择最符合您当前要求的课程。

•使用此应用程序,您不再需要随身携带大型教科书。但是,您不仅在保护自己的背部,而且在保护自然,因为Cerebro不需要纸。

•购买的计划可以同时在多个设备上积极使用。

•易于注册!您可以通过Facebook或电子邮件注册到该应用程序,开始您的梦想成功之旅。那你还在等什么呢?

作者:

•开发商和主要作者:HrčekVojtěch(普通医学六年级;查尔斯大学第三医学院)

•学生还参与创建教育内容:

-查尔斯大学第三医学院
-查尔斯大学赫拉德茨·克拉洛韦医学院
-查尔斯大学数学与物理学院
-布拉格化学技术研究所
-布尔诺工业大学

•Cerebro由Mercuryapp.cz开发和维护

警告:

中介(软件),教材的设置和分发在Cerebro中是唯一的,并且不是基于医学系或其他来源的任何可商购的模型试题表。整个作品受版权保护。

网站和社交渠道:

www.mercuryapp.cz
www.instagram.com/cerebroapp/
www.facebook.com/mercuryapp.cz

客户支持:

support@mercuryapp.cz

2020年

Cerebro 同好

此应用程序专门为您的反对派消防员,助理和技术人员而设计。它包含共同部分的6000个问题和特定部分的2200个问题,您将能够以不同的方式进行测试在考试模式:这种形式的测试旨在与官方考试相同。您将看到完成测试所需的时间以及您正在进行的测试的问题

Test para la oposicion de Bombero
Test para la oposicion de Bombero

Yousician的钢琴是您在数字时代的私人钢琴老师!随着应用程序的聆听,您可以在真实的乐器上学习并播放数千首歌曲,并获得清晰,即时的反馈。

Piano by Yousician – Learn to play piano
Piano by Yousician – Learn to play piano

旧岁到6岁的乐趣“购物(首次差事)”3年男孩女孩的是,可以模​​拟体验的应用程序。

きょうのごはんはなぁに?おかいものごっこ はじめてのおつかい
きょうのごはんはなぁに?おかいものごっこ はじめてのおつかい

Nartest - Gold Point Mobile

Nartest – Altın Nokta Mobil
Nartest – Altın Nokta Mobil

学习西班牙语是西班牙语语言专家开发的应用程序。这是一个袖珍通讯词典,用于办公室,学校,游乐园,购物中心,机场,公交车站,火车站,旅游景点。..无需连接互联网即可免费学习西班牙语。特征:1.按主题对线程进行排序以在许多情况下使用2.建议共同和

学西班牙语
学西班牙语

Teamie是一个社交和移动学习平台,可以使学习变得有趣和协作,同时帮助教师节省时间,并为各种利益相关者提供实时分析。 Teamie以安全可靠的方式将社交力量带入学习,推动协作学习并提高学习者参与度。 Teamie允许教师创建和上传学习资源,创建测验,发布结果和查看学习分析。请访问www.theteamie.com了解更多信息。

Teamie
Teamie

搜索“宝宝巴士”,更多免费游戏等你来体验!【宝宝巴士科学岛】共有动物百科、生活百科、自然百科3大主题,涉及自然知识科普、日常物品认知、传统民俗学习等多个方面,帮助宝宝全方位认知世界!产品内容:【生活百科】传统民俗:贴春联、划龙舟、猜灯谜……

宝宝巴士科学岛
宝宝巴士科学岛

这个免费的应用程序能够单词和文本从德国翻译成阿拉伯语,并从阿拉伯语到德国。

德语阿拉伯语翻译
德语阿拉伯语翻译

Tabshoura应用程序是叙利亚第一个直接连接合格教师或私人教师与学生和各级教育学习者的Android应用程序,可以安全,准确,快速且以最低成本确保家庭课程的预订。

طبشورة – Tabshoorah‎
طبشورة – Tabshoorah‎

学习英语中的不规则动词。类似的单词分到同一组,以便于您记忆。您可以输入答案或在多项选择列表中选择来考验自己。所有动词都有发音和音标。

不规则动词
不规则动词

Cerebro 下载

GooglePlay官网 推荐下载 推荐下载 下载 下载一 下载二

相关评论

暂无评论

发表评论

玩野网温馨提示:请科学下载文明发言。如页面错误或无法下载请参考帮助或留言反馈,谢谢。

声明

本站安卓应用资料来自谷歌应用商店官网,所有权归谷歌及原作者;玩野安卓网仅为方便墙内网友,作中文版整理同步,不做任何APK破解版相关下载。

更新