Amharic Audio Bible – የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ድምጽ

【图】Amharic Audio Bible – የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ድምጽ下载
【图】Amharic Audio Bible – የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ድምጽ-安卓下载

Amharic Audio Bible 简介

መጽሐፍ ቅዱስ

እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው፥ ያዘዝኋችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው፤ እነሆም እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ።

Amharic-English Holy Bible is simple and easy to use app to read and study the Holy Bible. It contains the Amharic text plus the English King James version of the Holy Bible.

Amharic-English bible with Audio and all necessary function for bible study and spiritual growth.
FEATURES
✅ Ability to change English/Amharic Text Font Size.
✅ Search the Bible
✅ Highlight Bible verses with different colors
✅ Ability to bookmark a verse.
✅ Attach your notes to any Bible verse
✅ Easy to use navigation and appealing interface for best experience of reading Holy Bible in Amharic.
✅ Share bible verses through SMS, Facebook, Whatsapp or Messenger etc
✅ Offline Amharic Bible – All books of Old testament and New testament are available. (no data connection required)

This Amharic-English bible is prepared with Great Care to give you the most correct and easy to use Bible app. we hop you will like it.

Contains All 66 Books from the Holy Bible, combining Old Testament and New Testament.

This app is available as a free version so ads will be there but will not bother you too much because we think of you and we know how annoying ads can be.

God bless you all please share this wonderful Holy Bible in Amharic.

Amharic Audio Bible 中文简介

圣经

你们去教训万民,奉父,子,圣灵的名给他们施洗,教导他们遵守我所吩咐你们的一切事。我常常与你们同在,甚至到世界尽头。

英语 – 英语圣经简单易用,可以阅读和学习圣经。它包含英文文本和圣经的英文版詹姆斯版本。

英语 – 英语圣经与音频和圣经学习和精神成长的所有必要功能。
特点
✅能够更改英文/英文文本字体大小。
✅搜索圣经
✅突出显示不同颜色的圣经经文
✅能够为一节经文添加书签。
✅将你的笔记附在任何一节经文上
✅易于使用的导航和吸引人的界面,以便在阿姆哈拉语中阅读圣经的最佳体验。
通过短信,Facebook,Whatsapp或Messenger等分享圣经经文
✅离线英语圣经 – 所有旧约和新约的书籍都可以使用。 (无需数据连接)

这本阿姆哈拉语 – 英语圣经是精心准备的,为您提供最准确和易于使用的圣经应用程序。我们跳你会喜欢它。

包含圣经中的所有66本书,结合了旧约和新约。

这个应用程序是免费版本,所以广告将在那里,但不会打扰你太多因为我们想到你,我们知道广告是多么令人讨厌。

上帝保佑你们,请在阿姆哈拉语中分享这本精彩的圣经。

Amharic Audio Bible 类似应用

阿姆哈拉语圣经简单,易于使用的应用程序来阅读和学习圣经。它包含阿姆哈拉语的文字加上圣经的英国国王詹姆斯版本。从ethiobible.com获得修订后的阿姆哈拉语圣经中的数字版。

Amharic Holy Bible
Amharic Holy Bible

Lovetale是有趣,令人兴奋和无聊的故事,就像在线聊天的谈话一个惊人的聊天故事的免费应用程序。聊天的故事是所有关于浪漫聊天,令人毛骨悚然的聊天记录,聊天室的故事和聊天讲故事基础和聊天应用。在短信聊天的故事制造商,你可以找到文本故事和聊天与陌生的女孩,也读通过人的聊天对话短可怕的故事。它是现实的爱情故事聊天,你可以阅读别人的文章。假聊天故事lovetale故事壶聊天应用,以满足女孩。您可以点击透露的故事,当您去,未知朋友聊天,读通过聊天对话短暂的爱情故事。爱情故事任何情绪潮湿的恋情。

LoveTale – Bit-Sized Love Chat Story
LoveTale – Bit-Sized Love Chat Story

先知故事的应用为你提供了一些故事:亚当和平的故事在他身上赛斯和平的故事在他身上伊德里斯和平的故事在他身上诺亚和平的故事在他身上胡德和平的故事在他身上萨利赫和平的故事在他身上Ibrahim和平的故事在他身上和平的故事在他身上伊斯梅尔和平的故事

قصص الأنبياء‎
قصص الأنبياء‎

Bible Daily is portable and easy to use KJV Bible app, you can read the Bible on your phone even when you are not connected to the Internet. Take the word of God with you everywhere, and he will show you the world in a different ways.

Bible Daily – study the offline audio KJV bible
Bible Daily – study the offline audio KJV bible

Siddiqiyya Al-Shaziliya的应用结合了Urad和Shadiliya友好的方法,帮助Murad实现他的时间。

الصديقية الشاذلية‎
الصديقية الشاذلية‎

赞美真主!我们赞美他,请求他的帮助和宽恕,并借助他的保护免受我们灵魂的邪恶和我们的恶行。没有人会误导那些真主直接领导的人,以及那些他误入歧途的人,没有人会带领他。我作证说除了全能的安拉之外没有人值得敬拜,他没有同伴,我证明穆罕默德是他的仆人和使者,愿真主保佑他并欢迎他。

Сахих аль-Бухари, Муслим, Навави
Сахих аль-Бухари, Муслим, Навави

这是从来没有如此轻松,快捷,愉快的和实用的阅读和学习圣经!这个得天独厚的应用程序创建供您阅读,学习和崇拜的神,随时随地!改变你的生活,并且对你的Android的所有时间最阅读并出售的书!读经 - 100%FREE: - 圣经离线:的读取

Holy Bible
Holy Bible

欢迎 有没有想过,如果有一个点,这一切?大希望把一切的视角,展示了如何神的爱引导历史和形状,我们所处先写于19世纪后期的世界,这本书已重印数百次。伟大的希望遵循基督教的历史,从它的诞生到1844年的大失望,一起来看一下圣经所说的关

The Great Hope
The Great Hope

# 整合图书馆电子书借阅服务采用「udn 读书馆」电子书借阅服务的图书馆,读者以图书馆借阅账号密码或行动借阅账号登入,即可免费借阅图书馆提供之电子书刊报纸资源。# 锐意革新使用接口支持多图书馆共同书柜功能,读者可在书柜自由切换不同图书馆,阅

udn 读书馆
udn 读书馆

英语词典菲律宾语,最好提前和准确的Android词典应用,专门为他加禄语和菲律宾扬声器谁热衷通过菲律宾语字典学习的英语语言含义的设计。菲律宾语词典主要有两种模式,你可以搜索词或翻译从英语到菲律宾语或菲律宾英语,可以通过目前的主要主屏幕上切换按钮进行切换。

English to Tagalog Dictionary &Translator
English to Tagalog Dictionary &Translator

Amharic Audio Bible 下载

GooglePlay官网 下载一 下载二 下载三 下载四 登录查看更多

发表评论

好玩网温馨提示:请科学下载文明发言。如页面错误或无法下载请参考帮助,或在页面/公众号留言反馈,谢谢。

声明

本站安卓应用资料来自谷歌应用商店官网,所有权归谷歌及原作者;好玩安卓网仅为方便中外交流,作中文版整理同步;不做任何APK破解版相关下载。

更新