Wordzie Német Szótanító

Wordzie Német Szótanító

【图】Wordzie Német Szótanító下载
【图】Wordzie Német Szótanító-安卓下载

Wordzie Német Szótanító 简介

A program a német szavakat példamondatok segítségével szövegkörnyezetben, összefüggésében tanítja. Tapasztalat az, hogy hatékonyabb és könnyebb megtanulni egy egész mondatot, mint egyetlen szót. Így a szavakat rögtön használni is tudjuk, mert mondatba vannak foglalva. Könnyebb így megjegyezni a szavakat, mert hozzá vannak kapcsolva egy érzéshez, jellemző helyzethez, stb.

Nyelvtankönyv követő szólistákat is létrehozhatunk, amelyet meg is oszthatunk, hogy mások tanulását segítsük. És mások megosztott listáit is letölthetjük.

Tanulóknak és német tanároknak is! Élménnyel tanulás, élménnyel tanítás, egyszerűen és hatékonyan:

– 9 fajta tanulási mód, 3 fajta kikérdezés
– teszteli a hallás utáni német szövegértést, a kiejtést és az írást is
– játékos tanulási módok, pl. szópár keresés
– tetszőleges saját szólisták
– előre összeállított 5 ezer német szó, példamondatokkal, képekkel
– kikérdezésnél akkor hozza fel a szavakat ismétlésre, amikor a memóriánknak szüksége van rá
– beépített szótárakkal
– tanároknak is! Német nyelvi házifeladatok adhatók ki, versennyel, kvíz kérdésekkel
– tanári funkciók: osztályteremben is összemérhetik tudásukat a diákok, kvíz játékokkal
– autós üzemmóddal vezetés közben és edzés közben is

Leggyakoribb alkalmazás módok:

– egyszerűen, kényelmesen, A1-től B2-ig előre összeállított szólista alapján
– napközben hallott ismeretlen német szavak tanulása, C1 szinten is: szótárban rákeresünk a szóra, 1 gombnyomásra hozzáadjuk a saját szólistánkhoz, képet is választunk hozzá, később a programmal megtanuljuk, kikérdeztetjük. Egyszerű és praktikus.
– tanári irányítással osztályteremben kvíz játékokkal versenyezhetnek egymással a diákok

A Német Szótanító előre összeállított tanulási tervet is tartalmaz, kb. 5 000 szót tanít meg példamondatokkal és képekkel.

ECL Vizsgaközpont közreműködésével:

Az összes német szó nyelvvizsga szintjét a nemzetközileg elismert ECL Vizsgaközpont ellenőrizte át és módosította. Hiszen ők azok, akik legjobban tudják, hogy adott A1,A2,B1,B2-es vizsgaszinteken milyen követelményeknek kell megfelelni a vizsgázóknak.

Módszer, amellyel sosem felejtjük el a megtanultakat:

Pont akkor ajánlja fel a szavakat a program ismétlésre, amikor az emlékezetünknek szüksége van rá, hogy felfrissüljön a memóriánk. A módszer az időközönkénti ismétlési hatáson (Spaced Repitition) és a felejtési görbén alapul.

Kikérdezés funkcióval:

A kikérdezés funkcióval ellenőrizhetjük le, hogy az ismertnek bejelölt szavakat tényleg jól megtanultuk-e.

Saját szólista:

Saját szólista is összeállítható, amely használható saját vagy pl. gyerekeink német házifeladatának gyors megtanulásához és kikérdezéséhez. A program segítségével a német nyelvtudással nem rendelkező szülők is ki tudják kérdezni gyerekeiket!

Szókártyák:

A hagyományos szókártyákkal történő tanulást továbbfejlesztve, a program szókártya szerűen jeleníti meg a német és a magyar szavakat. Sőt nem csak a szavakhoz, de a példamondatokhoz is “beszélő” szókártyák tartoznak.

Wordzie Német Szótanító 中文简介

该程序使用示例句子在上下文和上下文中教授德语单词。经验是,比起单个单词,学习整个句子更有效,更容易。因此,我们可以立即使用单词,因为它们包含在句子中。记忆单词比较容易,因为它们与一种感觉,一种典型情况等相关。

您还可以创建语言上跟进的单词列表,并共享它们以帮助他人学习。您还可以下载其他人的共享列表。

对于学生和德语老师!体验式学习,体验式学习,简单有效:

-9种学习方式,3种提问方式
-测试德语听力理解,发音和写作
-有趣的学习模式,例如词对搜索
-自己的独奏者
-5,000个预装的德语单词,带有示例句子和图片
-当我们的记忆需要它们时,提出要重复的单词
-内置词典
-老师!德语作业,竞赛,测验问题
-教师职能:在课堂上,学生可以将他们的知识与测验游戏相匹配
-在开车或训练期间处于汽车模式

常见的应用模式:

-基于A1到B2的预编译独奏列表,简单,方便
-在C1级别上学习白天听到的未知德语单词:我们在字典中搜索单词,我们只需按一下按钮即可将其添加到我们自己的单词列表中,我们还选择了图像,稍后我们通过程序进行学习和质疑。简单实用。
-在老师的指导下,学生可以在教室里参加问答游戏的比赛

德语词汇表还包括一个预编译的学习计划,大约为。用示例句子和图片教5,000个单词。

在ECL考试中心的帮助下:

国际公认的ECL考试中心已审查并修改了所有德语单词的考试水平。他们是最了解A1,A2,B1,B2必须满足的要求的人。

一种永不忘记所学知识的方法:

当我们的内存需要它来刷新我们的内存时,只需提供用于程序重复的单词即可。该方法基于间隔间距和遗忘曲线。

具有查询功能:

查询功能可用于检查标记为已知的单词是否真的学得很好。

我自己的单词表:

您也可以创建自己的独奏列表,该列表可以用于您自己的列表或例如。快速学习和质疑我们的德语作业。该计划可以帮助不会说德语的父母质疑孩子!

字卡:

通过传统的词汇学习功能,该程序可以显示与词汇类似的德语和匈牙利语单词。此外,不仅单词,而且示例性单词也包括“交谈”单词卡。

Wordzie Német Szótanító 类似应用

深入的圣经学习不仅是专业语言学家的特权。圣经发现软件是为那些对圣经浏览不满意而又需要更多的人设计的。谁想了解圣经经文及其原始信息。圣经中没有真正的宝藏,所以您应该深入挖掘并加以提炼。该软件为有效学习圣经提供了多种创新!使用词典,您可以更好地

Bible-Discovery
Bible-Discovery

我是一个相当抽象思维,直观的学生,谁,虽然绝大多数的教训必须是实际存在的灵魂,而是纳尼亚,霍格沃茨甚至“在一个星系很远很远”徘徊。我敢肯定,我不是谁不能在课堂上和在绝大多数下午感兴趣的学习要注意学习独特的,创造性的方式唯一的学生。

Német nyelvtan magyaroknak
Német nyelvtan magyaroknak

英语单词教师计划让您有机会在常规活动中,在场内,活动时间学习英语,例如在运动训练,在厨房工作,洗碗,烹饪或开车时。

Wordzie – Учить английские слова
Wordzie – Учить английские слова

学习德语为孩子是一个教育的应用程序为您的孩子有效地学习德语。有了这个免费的应用程序学习德语的孩子,孩子们可以识别德国字母,动物,水果,颜色,食物,数字....教德语为孩子是孩子发展的重要语言。学习玩,是你的孩子学习德语很容易的最好的有趣和有效的方式。

学习德语为孩子
学习德语为孩子

使用我们的德语抽认卡为了快速有效地学习德语词汇。记住德语单词和正确地发音它们从未如此简单。百词卡有很多不同的德语课程,适合各种目的的人群, 例如商务德语,日常德语,儿童德语,初学者德语,中级德语,高级德语,与旅行有关的德语词汇或者基本德语动词和德语形容词,都让您提高您的德语水平。 在线学习德语具有很多优势,借助我们的抽认卡您将能够记住大量德语词汇,也会正确地发音学习的德语单词。

百词卡是个非常棒的德语学习的应用软件,装在手机上,让您每天都能有空提升自己。跟我们一起学习德语吧!
百词卡是个非常棒的德语学习的应用软件,装在手机上,让您每天都能有空提升自己。跟我们一起学习德语吧!

该程序使我们能够在例行任务和半主动时间内学习英语。在某些类型的锻炼,厨房任务,洗碗,做饭等过程中。在开车时。因此,非常忙碌的人们可以不必费时间就能学习语言!

Wordzie Angol Szótanító
Wordzie Angol Szótanító

学习德语实际上比你想象的容易得多。 这是我创建快速和免费学习德语的原因之一。 如果采取正确的方法,我想表明德国人有多么简单。

快速,免费地学习德语
快速,免费地学习德语

欢迎来到我的“德语语法测试A1-A2-B1-B2-C1”:德语语法的免费语法练习 - 简单,紧凑,清晰。

测试德语语法A1-A2-B1-B2-C1
测试德语语法A1-A2-B1-B2-C1

10日研究材料科学1马克

Science -SSLC 10th
Science -SSLC 10th

俄语句子大师:学习说俄语,并在日常生活中使用数千种最常见的句子。

Russian Sentence Master
Russian Sentence Master

Wordzie Német Szótanító 下载

GooglePlay官网 下载一 下载二 登录查看更多

发表评论

好玩网温馨提示:请科学下载文明发言。如页面错误或无法下载请参考帮助,或在页面/公众号留言反馈,谢谢。

声明

本站安卓应用资料来自谷歌应用商店官网,所有权归谷歌及原作者;好玩安卓网仅为方便中外交流,作中文版整理同步;不做任何APK破解版相关下载。

更新