தமிழ் குரான் Tamil Quran Audio MP3 திருக்குர்ஆன்

தமிழ் குரான் Tamil Quran Audio MP3 திருக்குர்ஆன்

【图】தமிழ் குரான் Tamil Quran Audio MP3 திருக்குர்ஆன்下载
【图】தமிழ் குரான் Tamil Quran Audio MP3 திருக்குர்ஆன்-安卓下载

தமிழ் குரான் Tamil Quran Audio MP3 திருக்குர்ஆன் 简介

குரான் அல்லது திருக்குரான் (குர்-ஆன் அரபி: القرآن‎ அல்-குர்-ஆன்) இசுலாமியர்களின் புனித நூல் ஆகும். இது முகம்மது நபிக்கு, ஜிப்ரயீல் என்ற வானவர் மூலமாக இறைவனால் சிறுகச் சிறுக சொல்லப்பட்ட அறிவுரைகள், சட்ட திட்டங்கள், தொன்மங்கள், செய்திகளின் தொகுப்பு என்பது இசுலாமியர்களின் நம்பிக்கை.

இசுலாமிய சட்ட முறைமையான சரியத் சட்டத்தின் அடிப்படையாகவும் குரான் விளங்குகின்றது.

ஆதம் முதல் முகம்மது நபி வரையிலான இசுலாமிய இறைதூதர்களுக்கு இறைவனால் வழங்கப்பட்ட பல வேதங்களில், இது இறுதியானது என்றும் முகம்மது நபியின் இறைத்தூதர் பட்டத்திற்கான அத்தாட்சி எனவும் குரானைப் பற்றி இசுலாம் விளக்குகின்றது.

முகம்மது நபி(சல்), தனது நாற்பதாவது வயது தொடங்கி இறக்கும் வரையிலான இருபத்தி மூன்று வருடங்கள் குரானின் பல பகுதிகளை சிறுகச் சிறுக மற்றவர்களுக்கு கூறினார்.

அவை மனனம் செய்யப்பட்டும், எழுத்திலும் மற்றவர்களால் பாதுகாக்கப்பட்டது. அவரின் மறைவுக்குப் பின் அபூபக்கரின் ஆட்சி காலத்தில் சைத் பின் சாபித்(ரலி)என்பவரின் தலைமையில் குரானின் எழுத்துப் பிரதிகள் மற்றும் மனனம் செய்யப்பட்ட அத்தியாயங்களின் தொகுப்புகள் திரட்டப்பட்டன. பின் அவை உதுமான்(ரலி) காலத்தில் வரிசைக்கிரமமாக தொகுக்கப்பட்டு நகல் எடுக்கப்பட்டன. இந்த நகல்களே இன்றைய குரானின் மூலமாக உள்ளன.

தமிழ் குரான் Tamil Quran Audio MP3 திருக்குர்ஆன் 中文简介

古兰经,古兰经或(古兰经阿拉伯语:القرآن古兰经)是穆斯林的圣书。据穆罕默德,通过指导,法律,神话,新闻穆斯林信仰的编辑说耶和华的使者jiprayil阶段。

伊斯兰法和可兰经是法律的形式基础上下降。

从亚当伊斯兰先知穆罕默德上帝在圣经中,这将是最后的证明,穆罕默德的古兰经伊斯兰教的先知,如图所示在皮带上。

先知穆罕默德(SAL),在他四十一年至23年可兰经的部分的垂死阶段的开始,给别人说。

他们被记忆,学习和其他人辩护。在他死后,蔡特CAPIT后艾布·伯克尔(RA),谁领导了古兰经的记忆和收集包的手稿的章节统治时期。然后,他们奥斯曼(RA)的时间序列进行了编辑副本。这是可兰经的副本。

தமிழ் குரான் Tamil Quran Audio MP3 திருக்குர்ஆன் 类似应用

所有的赞美只归于真主,世界的创造者。安拉拥有最美丽的名字。所以跟他们打电话吧。 (古兰经7:180) 那些心中被真主记住的人,他们的心是沉默的。知道心中充满了真主的记忆!那是在古兰经13:28。他是真主;造物主; Untakkup

Asma Ul Husna தமிழ்
Asma Ul Husna தமிழ்

特点:1.古兰经清单。2.《古兰经》详细信息。3.多种阿拉伯字体。4.增大/减小文本大小。5.阅读模式。6.搜索选项。7. 2翻译。8.设计师字体和设计。9. NavigationDrawer的《古兰经》,《哈菲兹古兰经》的页面变化。10.

Quran Tamil (குரான் தமிழ்)
Quran Tamil (குரான் தமிழ்)

பத்ஹுல்பாரி:மாபெரும்இஸ்லாமியகலைக்களஞ்சியம்

புலுகுல் அல்-மராம் தொகுப்பு (Bulugh-Al-Maram)
புலுகுல் அல்-மராம் தொகுப்பு (Bulugh-Al-Maram)

தமிழ்-泰米尔语圣经音频。我们很高兴将Android Tamil Bible应用作为免费服务发布,以传播耶稣的话。从圣经的泰米尔语开始新的一天。 泰米尔语圣经音频应用程序不仅仅是另一个泰米尔语圣经研究应用程序(泰米尔语)。它适用于泰米尔人。我们的目标是每天用上帝的话语激励和滋养您。这个android应用程序随附了泰米尔语,新约和旧约中的文本和音频圣经。您可以同时阅读和聆听上帝的圣言。用户界面旨在提供便捷的导航功能。很容易访问泰米尔语的所有圣经章节。我们衷心希望这个程序能使您高兴。每天听听神和圣经,一天一天地接近上帝🙂

Tamil Bible Audio
Tamil Bible Audio

பேச்சாளர்கள்,அழைப்பாளர்கள்,சேர்த்துள்ளேன்சேர்த்துள்ளேன்சேர்த்துள்ளேன்சேர்த்துள்ளேன்சேர்த்துள்ளேன்சேர்த்துள்ளேன்சேர்த்துள

Tamil Bayan Points Hints Notes
Tamil Bayan Points Hints Notes

银河娱乐集团(GEG)官方应用程式「我优越」,让银娱优越会会员及所有宾客查阅旗下度假村及酒店的资讯和服务,由会员帐户详情以至酒店订房纪录,弹指之间尽掌握。

我优越
我优越

我们每天都会激励你,不会失败,这样你就可以发挥自己的潜力,实现所有目标。我们将以一种简单的方式做到这一点:每天都有一个着名的报价。

Daily Motivation: One motivational quote a day
Daily Motivation: One motivational quote a day

珠宝与埃及艳后☥Jewels cleopatra - match 3 game是一款有趣的游戏。克里奥帕特拉,来自神秘世界,一位新的法老将通过粉碎克利奥帕特拉的诅咒珠宝来打破金字塔墓葬的诅咒。与时间赛跑,你所需要的只是钻石的贪婪。无论如

珠宝与埃及艳后☥
珠宝与埃及艳后☥

Kindu使夫妇能够探索他们的私密欲望,从而发现无数浪漫约会的想法,卧室活动等等。我们的匹配系统确保您可以私密和自信地进行沟通。互相惊讶。与Kindu一起开始冒险。

Kindu – Romantic Ideas
Kindu – Romantic Ideas

[我的会员卡]存储各种会员卡或积分卡的条形码。只需要将条形码显示给员工,即可方便地使用此应用程序。■针对“我的​​条形码钱包”旧用户的迁移指南:“我的条形码钱包”->备份/还原->备份。接着“我的会员卡”->备份/还原-&

My Membership Card (free)
My Membership Card (free)

தமிழ் குரான் Tamil Quran Audio MP3 திருக்குர்ஆன் 下载

GooglePlay官网 下载一 下载二 下载三 下载四 登录查看更多

发表评论

好玩网温馨提示:请科学下载文明发言。如页面错误或无法下载请参考帮助,或在页面/公众号留言反馈,谢谢。

声明

本站安卓应用资料来自谷歌应用商店官网,所有权归谷歌及原作者;好玩安卓网仅为方便中外交流,作中文版整理同步;不做任何APK破解版相关下载。

更新