พูดอังกฤษเป๊ะเวอร์ (New Edition)

พูดอังกฤษเป๊ะเวอร์ (New Edition)

【图】พูดอังกฤษเป๊ะเวอร์ (New Edition)下载
【图】พูดอังกฤษเป๊ะเวอร์ (New Edition)-安卓下载

พูดอังกฤษเป๊ะเวอร์ (New Edition) 简介

App ใช้ร่วมกับหนังสือ “เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ พูดอังกฤษได้เป๊ะเวอร์ ฉบับปรับปรุง” (2018) โดย อาจารย์อดัม

*** สำหรับลูกค้าที่มีหนังสือเล่มเก่าอยู่แล้ว (ปกสีเหลือง) สามารถใช้ App เดิมต่อไปได้ ***

พร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนภาษาอังกฤษของคุณให้เริด เพื่อเปิดประตูสู่โอกาสดีๆ ในชีวิตทั้งเรื่องเรียน เรื่องงาน และเรื่องเงิน!

– เผยวิธีออกเสียงแบบง้ายง่าย สไตล์ “อาจารย์อดัม” ที่คุณก็ทำได้!
– ฝึกพูดแบบเจ้าของภาษา ด้วยสำนวน สแลง และศัพท์ฮิตในชีวิตประจำวัน
– ตอบข้อสงสัยภาษาอังกฤษที่คนไทยอยากรู้มากที่สุด!

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.MISbook.com
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
MIS Publishing Co., Ltd.

พูดอังกฤษเป๊ะเวอร์
Speak English Precisely

พูดอังกฤษเป๊ะเวอร์ (New Edition) 中文简介

应用程序与本书一起使用。 “改变你是新的。说英语Adams Teachers修订版(2018年)。

***对于已经有旧书的客户(黄色封面)可以使用旧的应用程序***

准备改变你的英语?打开大门的机会。在生活中,了解工作和金钱!

– 你可以做的简单“亚当”风格如何发音!
– 用俚语和日常词汇练习用母语讲话。
– 回答大多数泰国人想知道的英语问题!

更多细节可以在。 https://www.MISbook.com
MIS出版
MIS出版有限公司

说英语
准确地说英语

พูดอังกฤษเป๊ะเวอร์ (New Edition) 类似应用

该应用程序使用MIS Human Body AR Poster来显示3D人体模型。

MIS Human Body AR Poster
MIS Human Body AR Poster

AR书着色书恐龙立体断裂(恐龙猎人)进入一个新的学习世界,有趣,现代的挑战邀请孩子们用恐龙和原始人物来丰富他们的想象力。准备好以大型恐龙朋友为基础,根据已经消耗的颜色以3D动画的形式激动。仿佛灭绝的动物复活,以便再次了解孩子们好处可以得到的

MIS DinoHunter AR
MIS DinoHunter AR

正常模式 - 准备好dino卡并打开此应用程序。 - 将手机摄像头指向dino卡。 - 通过触摸来命令恐龙移动。对战模式 - 放置两张dino卡并使其面对面转动。 - 按住攻击按钮直到你获胜。

MIS Dino Card
MIS Dino Card

AR书着色书恐龙立体断裂进入一个新的学习世界,有趣,现代的挑战邀请孩子们用恐龙和原始人物来丰富他们的想象力。准备好以大型恐龙朋友为基础,根据已经消耗的颜色以3D动画的形式激动。仿佛灭绝的动物复活,以便再次了解孩子们好处可以得到的*练习儿童蜡

MIS Painting AR
MIS Painting AR

您有没有想过如果能在360°观看整个世界会是什么样的?让我们的MIS World AR Book让您的梦想成真。

MIS World AR Book
MIS World AR Book

学习英语在线免费。学习英语通过听和Mexu日常口语。►你将练习每天用Mexu说英语。 Mexu将比分你的发音,帮助你调整到正确的声音。 Mexu将告诉您如何发言权英语。►Mexu是一个老师,每天和你谈谈。你会觉得​​说话时Mexu外国人交谈

每天学英语 – Mexu
每天学英语 – Mexu

BCA-最佳商业学院是一个在线平台,以最有效和透明的方式管理与其辅导课程相关的数据。它是一个用户友好的应用程序,具有惊人的功能,如在线出勤,费用管理,家庭作业提交,详细的性能报告等等 - 一个完美的移动解决方案,让家长了解他们的病房的课程细节。这是简单的用户界面设计和令人兴奋的功能的完美融合;深受学生,家长和导师的喜爱。

BCA- Best Commerce Academy
BCA- Best Commerce Academy

新生宝宝双胞胎2即将到来!下载并来玩玩最新的婴儿照顾游戏吧!

双胞胎新生儿 2:宝贝照顾&装扮
双胞胎新生儿 2:宝贝照顾&装扮

浏览近18 000讲话,说(谚语)或过滤解释的范畴!此应用程序的Android http://szolasmondas.hu的网页版。有了这个,你能名人名言和公共szólásait没有互联网连接。只要输入查询的搜索框中语录/közmondá

Szólások – közmondások
Szólások – közmondások

展望的文章(“乐”或“LA”)的一个法国​​名词在您的iPhone,iPad或iPod touch从未如此简单。只需键入一个单词的前几个字母,并立即看到这篇文章。

Le La
Le La

พูดอังกฤษเป๊ะเวอร์ (New Edition) 下载

GooglePlay官网 下载一 下载二 下载三 下载四 登录查看更多

发表评论

好玩网温馨提示:请科学下载文明发言。如页面错误或无法下载请参考帮助,或在页面/公众号留言反馈,谢谢。

声明

本站安卓应用资料来自谷歌应用商店官网,所有权归谷歌及原作者;好玩安卓网仅为方便中外交流,作中文版整理同步;不做任何APK破解版相关下载。

更新